Terminy: linia

22 października 2018 - opublikowanie komunikatu nr 1

15 grudnia 2018 - zakończenie rejestracji zgłoszeń referatów, zamknięcie listy publikacji

22 grudnia 2018 - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i streszczenia, informacja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji w wybranym czasopiśmie, informacja o wymogach wydawniczych danego czasopisma

10 lutego 2019 - zakończenie nadsyłania przez Autorów pełnej wersji artykułów przygotowanych zgodnie z wytycznymi wskazanego czasopisma

25 marca 2019 - przesłanie recenzji, uwag i wytycznych od recenzentów do Autorów

14 kwietnia 2019 - przesłanie przez Autorów poprawionych artykułów i oświadczeń

26 kwietnia 2019 - informacja o ostatecznym przyjęciu do druku artykułu

10 maja 2019 - termin uiszczenia opłaty konferencyjnej, zamknięcie rejestracji uczestników

15 czerwca 2019 - opublikowanie komunikatu nr 2

8 lipca 2019 - rozpoczęcie konferencji

Bardzo prosimy o dotrzymywanie przyjętych terminów!
most