Tematyka konferencji: linia

 • Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego,
 • Metody zarządzania przedsięwzięciem budowlanym,
 • Modelowanie przedsięwzięć budowlanych,
 • Analiza ryzyka w planowaniu realizacji przedsięwzięć budowlanych,
 • Wykorzystanie technologii BIM w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi,
 • Metody analizy kosztów i harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych,
 • Technologia i organizacja robót ,
 • Nowoczesne materiały i technologie w budownictwie,
 • Automatyka i robotyka w budownictwie,
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie,
 • Zarządzanie kosztami w cyklu życia obiektu budowlanego,
 • Kontrola realizacji przedsięwzięć i robót budowlanych,
 • Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami,
 • Remonty, modernizacja, rekonstrukcja i naprawy obiektów budowlanych,
 • Ekologia i ochrona środowiska w inżynierii przedsięwzięć budowlanych.
most