Publikacje: linia

Przesłane referaty zostaną skierowane do druku w następujących czasopismach:

• Archives of Civil Engineering (ACE), j. angielski, 15 pkt. na liście MNiSW, bazy: Web of Science, Index Copernicus, CrossRef

• Acta Scientiarum Polonorum seria Architectura (Acta), j. polski i angielski, 11 pkt. na liście MNiSW, bazy: Index Copernicus, CrossRef, Pol-Index

• Open Engineering (OE), j. angielski, 11 pkt. na liście MNiSW, bazy: EBSCO Discovery Service, Elsevier - SCOPUS, Index Copernicus

• Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (PNIiKŚ), j. polski i angielski, 10 pkt. na liście MNiSW, bazy m.in.: Elsevier - SCOPUS, Index Copernicus, CrossRef, DOAJ

Uwaga!

1. Autorzy w zgłoszeniu referatu mogą wskazać wybrane czasopismo, jednak decyzję o skierowaniu do konkretnego czasopisma podejmuje Komitet Naukowy konferencji. Liczba artykułów, które mogą się ukazać w każdym czasopiśmie jest ograniczona.

2. Ostateczną decyzję o skierowaniu artykułu do druku podejmuje redakcja danego czasopisma na podstawie co najmniej dwóch recenzji.

3. W czasopismach Acta i PNIiKŚ preferowane bedą artykuły angielskojęzyczne.

4. Część artykułów we wszyskich czasopismach ukaże się w wybranych numerach po zakończeniu konferencji.

5. Druk artykułu wymaga od pierwszego Autora dodatkowej opłaty ponad opłatę podstawową.

6. Punktacja czasopism prawdopodobnie ulegnie zmianie po przeprowadzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ewaluacji czasopism naukowych i sporządzeniu nowego wykazu czasopism punktowanych, zapowiadanego na początek 2019 roku. Czasopisma ACE, OE i PNIiKŚ (SR E&ES) jako indeksowane w bazach Scopus i/lub WoS już zostały przypisane przez MNiSW do dyscypliny Inżynieria lądowa i transport.

most