Warunki uczestnictwa: linia

ZGŁOSZENIA
Wszyskich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 1.04.2019 r. Autorzy publikacji proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia artykułu (zgłoszenie artykułu przesyła tylko pierwszy Autor). Termin zgłaszania publikacji konferencyjnych upływa 15.XII.2018.

OPŁATY
Opłata za udział w konferencji uzależniona jest od opcji, jakie wybierze każdy uczestnik. W ramach opłaty podstawowej przewidziany jest udział w obradach, pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji, udział w imprezach towarzyszących i materiały konferencyjne. Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji noclegu i publikacji maksymalnie dwóch referatów (jako pierwszy Autor i/lub współautor) w wybranych czasopismach. Wysokość opłaty za publikację uzależniona jest od czasopisma i wnosi ją wyłącznie pierwszy Autor. Opłaty za publikacje w PNIiKŚ i Actach wpłacana jest łacznie z opłatą konferencyjną na konto SGGW. Publikacja artykułu w ACE i OE wymaga od pierwszego Autora dopłaty w wysokości określonej przez Redakcję czasopisma bezpośrednio na konto danego Wydawnictwa.

Poniżej podajemy składowe opłaty konferencyjnej:
  • Opłata podstawowa każdego uczestnika: 1 150 zł
  • Opłata za artykuł w Acta (tylko pierwszy Autor) 400 zł + 23% Vat tzn.: 492 zł
  • Opłata za artykuł w PNIiKŚ (tylko pierwszy Autor) 500 zł + 23% Vat tzn.: 615 zł
  • Dwa noclegi ze śniadaniem: 200 zł
  • Dopłata za pokój jednoosobowy: 160 zł
  • Opłata za artykuł w ACE na konto Wydawnictwa PW (tylko pierwszy Autor) 300 € + 23% Vat tzn.: ok. 1 600 zł
  • Opłata za artykuł w OE na konto Wydawnictwa De Gruyter (tylko pierwszy Autor) 250 € + 23% Vat tzn.: ok. 1 350 zł

W celu obliczenia opłaty zachęcamy do skorzystania ze specjalanie przygotowanego kalkulatora opłat.

Dane do wykonania opłaty za udział w konferencji i publikacje w Acta i PNIiKŚ:
Sprzedawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
NIP/Regon: 525-000-74-25
Numer konta bankowego: 56 1240 6003 1111 0000 4942 0094
Tytuł przelewu: 207-Q00528, imię i nazwisko uczestnika
(jeśli wpłata jest dokonana łącznie za artykuł i udział proszę dopisać przy nazwisku udział+publikacja;jeżeli przelew obejmuje wpłaty za kilka osób proszę wymienić wszystkie nazwiska z dopiskiem udział lub udział+publikacja)
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 10 maja 2019.

Numer konta do wykonania opłaty za artykuł w ACE podany jest na stronie Redakcji tego czasopisma. Nr konta OE zostanie podany na fakturze przesłanej autorom z Wydawnictwa De Gruyter.

Zapraszamy!


Uwaga!

1. Koszt publikacji w poszczególnych czasopismach określany jest przez ich Redakcje.

2. Konferencja odbędzie się na terenie kampusu SGGW.

most