Kontakt: linia

Zakład Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych
Katedra Geoinżynierii
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Wyślij email

tel.: (22)5935244; (22)5935201

Dojazd, kampus SGGW, parkingi

Korespondencję dotyczącą publikacji
prosimy kierować na ten adres

most