Organizatorzy konferencji: linia

Zakład Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych
Katedra Geoinżynierii
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
dr inż. Marzena Lendo - Siwicka

Sekretarz:
mgr inż. Anna Miszkowska

Członkowie:
dr Filip Bujakowski
Karolina Boruszewska
mgr inż. Andrzej Głuchowski
mgr inż. Jan Kowalski
Dariusz Lirczewski
mgr inż. Piotr Osiński
dr inż. Piotr Ostrowski
dr inż. Katarzyna Pawluk
dr inż. Roman Tracz
dr inż. Grzegorz Wrzesiński
most