Komitet Honorowy: linia

prof. Wiesław Bielawski
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Tomasz Żuchowski
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

prof. Zbigniew Franciszek Kledyński
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

prof. Anna Sobotka, AGH
Przewodnicząca Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN


Roman Lulis
Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW
Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieKomitet Naukowy: linia

Przewodniczący:
dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW

Sekretarz:
dr inż. Katarzyna Pawluk, SGGW

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, UZ
prof. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński, PWr
prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, PŚl
prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, PWr
prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, PP
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz, WAT
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk, PG
prof. dr hab. inż. Ewa Marcinkowska, PWr
prof. dr hab. inż. arch. Witold Werner, PW
dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP
dr hab. inż.  Ryszard Dachowski, prof. PŚk 
doc. ing. Tomáš Hanák, ass. prof. Brno University of Technology
dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr
dr hab. inż. Piotr Jaśkowski , prof. PL
dr hab. inż. Wiesław Kietliński, prof. PW
doc. ing. Jana Korytárová, Brno University of Technology
dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. AGH
dr hab. inż. Janusz Kulejewski, PW
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW
dr hab. inż. Włodzimierz Martinek, prof. PW
dr hab. inż. Wiesław Meszek, PP
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK
dr hab. inz. Magdalena Rogalska, prof. PL
gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. AWL
dr hab. inż. Krzysztof Zima, PK
most