Aktualności:
linia
UWM2018

Na stronie DO POBRANIA zamieszczono pliki ze zdjęciami z konferencji.

Na stronie Inżyniera Budownictwa ukazało się
krótkie sprawozdanie z konferencji. A tutaj można obejrzeć kilkanaście zdjęć z konferencji.


Opublikowano artykuły konferencyjne skierowane do czasopisma Scientific Review Engineering and Environmental Sciences
i pierwszą transzę w czasopiśmie Open Engineering


Uczestnicy konferencji otrzymali życzenia owocnych obrad i ciekawych dyskusji od Pana Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
oraz Zdzisława Siepiery Wojewody mazowieckiego.


Wszelkie pytania dotyczące płatności i faktur za artykuły, które zostały skierowane do Archives of Civil Engineering oraz Open Engineering prosimy kierować bezpośrednio do redakcji tych czasopism. Przypominamy, że ostateczną decyzję o skierowaniu artykułu do druku podejmuje redakcja danego czasopisma na podstawie co najmniej dwóch recenzji.

most
Wejść: